Przyjaciele przy kominku

Hearthstone sprawdza się lepiej w towarzystwie znajomych! Ciesz się zatem ich kompanią i nowymi rewersami kart!

Nagroda
Wybierz rewers karty
Kominek
Original name Fireside Friends
Tryb gry

Hearthstone sprawdza się lepiej w towarzystwie znajomych! Ciesz się zatem ich kompanią i nowymi rewersami kart!

Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!