Nazwa Alchemik
Original name The Alchemist
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Moc specjalna
Zestaw Czarna Góra
Not collectible
AlchemikMoc specjalna
Pasywna moc specjalna
Za każdym razem gdy zostanie przyzwany stronnik, zamień jego atak i zdrowie.
Set: Czarna Góra


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalna
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!