Nazwa Anomalus
Original name Anomalus
Rzadkość Legendarna
Klasa Mag
Weight 350
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Przedwieczni Bogowie
Not collectible
AnomalusStronnik, Elite
8 8 6
Mag
Agonia: Zadaj 8 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Skrót od „Anomomnomnomnomnomalus”.
Set: Przedwieczni Bogowie


Nazwa Klasa Opis
Wzmocnij swoje armie niezliczonymi stronnikami Przedwiecznych Bogów. Zalej planszę pomniejszymi stronnikami, aby przytłoczyć przeciwnika.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!