Nazwa Barnes
Original name Barnes
Rzadkość Legendarna
Weight 400
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Unlocks Do odblokowania w Operze, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Operze, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karazhan
Not collectible
BarnesStronnik, Elite
4 3 4
Okrzyk bojowy:
Przyzwij kopię 1/1 losowego stronnika
z twojej talii.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Zwykł występować we wszystkich rolach, aż Morios skonfiskował jego Kulę Zmieniulę.
Set: Karazhan

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!