Nazwa Błogosławieństwo Słońca
Original name Blessings of the Sun
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Moc specjalna
Zestaw Liga Odkrywców
Not collectible
Błogosławieństwo SłońcaMoc specjalna
Pasywna moc specjalna
Ktokolwiek kontroluje Różdżkę Słońca, ten posiada Niewrażliwość.
Set: Liga Odkrywców


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!