Nazwa Bombowa ekipa
Original name Bomb Squad
Rzadkość Rzadka
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy, Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Bombowa ekipaStronnik
5 2 2
Okrzyk bojowy: Zadaj 5 pkt. obrażeń wrogiemu stronnikowi.
Agonia: Zadaj 5 pkt. obrażeń twojemu bohaterowi.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Proszę, tylko nie wybuchajcie!
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!