Nazwa Boski duch
Original name Divine Spirit
Rzadkość Zwykła
Klasa Kapłan
Weight 411
Unlocks Na poziomie 2
Unlocks Gold Na poziomie 28
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Podstawowe
Not collectible
Boski duchZaklęcie
2
Kapłan
Podwajasz zdrowie stronnika.
Takiego potrojenia jak to podwojenie nie ma ani jednego.
Set: Podstawowe


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalnaTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!