Nazwa Ciemność wzywa
Original name Darkness Calls
Rzadkość Zwykła
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
Ciemność wzywaZaklęcie
8
Przyzwij dwóch losowych bossów z_Naxxramas i wywołaj ich Okrzyki bojowe.
Set: Karczemna Bójka


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!