Nazwa Czarożerczyni
Original name Sideshow Spelleater
Rzadkość Epicka
Weight 411
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
CzarożerczyniStronnik
6 6 5
Okrzyk bojowy: Skopiuj moc specjalną przeciwnika.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Hej, daj skosztować...
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!