Nazwa Czerwony Kapturek
Original name Red Riding Hood
Rzadkość Zwykła
Mechanics Agonia, Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
Czerwony KapturekStronnik, Elite
5 3 2
Prowokacja. Agonia: Wrogowie nie mogą atakować w tej turze.
Set: Karczemna Bójka


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!