Nazwa Działo okrętowe
Original name Ship's Cannon
Rzadkość Zwykła
Weight 300
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Działo okrętoweStronnik
2 2 3
Kiedy przyzwiesz Pirata, zadaj 2 pkt. obrażeń
losowemu wrogowi.
Kiedy w powietrzu zaczynają świszczeć kule armatnie, najwyższy czas zabrać się za klecenie tratwy.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!