Nazwa Echolokacja
Original name Echolocate
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Moc specjalna
Zestaw Czarna Góra
Not collectible
EcholokacjaMoc specjalna
1
Moc specjalna
Wyposaż bohatera w broń, która staje się potężniejsza, gdy przeciwnik zagrywa karty.
Set: Czarna Góra


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Bohater
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!