Nazwa Enigmatyczny portal
Original name Enigmatic Portal
Rzadkość Zwykła
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
Enigmatyczny portalStronnik
4 10
Na początku następnej tury twój bohater zostaje przemieniony i wessany PRZEZ Wypaczoną Otchłań!
Set: Karczemna Bójka


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!