Nazwa Eteryczny handlarz
Original name Ethereal Peddler
Rzadkość Rzadka
Klasa Łotr
Weight 100
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Unlocks Do odblokowania w Iglicy, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Iglicy, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karazhan
Not collectible
Eteryczny handlarzStronnik
5 5 6
Łotr
Okrzyk bojowy: Jeśli masz w_ręce klasowe karty spoza klasy łotra, zmniejsz ich koszt o (2).
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
No pewnie, ten Ragnaros „spadł z wozu na Rubieżach”.
Set: Karazhan


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!