Nazwa Fartowny bukanier
Original name Luckydo Buccaneer
Rzadkość Epicka
Klasa Łotr
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Fartowny bukanierStronnik, Pirat
6 5 5
Łotr
Okrzyk bojowy: Otrzymuje +4/+4, jeśli twoja broń ma co najmniej 3 ataku.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Ma farta, bo uniknął spotkania z Buką!
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!