Nazwa Garr
Original name Garr
Rzadkość Legendarna
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
GarrStronnik, Elite
5 4 8
Za każdym razem gdy ten stronnik otrzyma obrażenia, przyzwij Żywiołaka 2/3 z Prowokacją.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Set: Karczemna Bójka


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!