Nazwa Glewiozuka
Original name Glaivezooka
Rzadkość Zwykła
Klasa Łowca
Weight 735
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Broń
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
GlewiozukaBroń
2 2
Łowca
Okrzyk bojowy: Daj losowemu przyjaznemu stronnikowi +1 do ataku.
Przydaje się w sytuacjach, w których normalna bazuka nie wystarcza.
Set: Gobliny vs Gnomy

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!