Nazwa Gnom eksperymentator
Original name Gnomish Experimenter
Rzadkość Rzadka
Weight 531
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Gnom eksperymentatorStronnik
3 3 2
Okrzyk bojowy: Dobierz kartę. Jeśli to stronnik, przemieni się w Kurczaka.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
A gdyby tak skrzyżować smoka z wiewiórką? Czy otrzymalibyśmy smokowiewiórkę?
Set: Gobliny vs Gnomy


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!