Nazwa Górski olbrzym
Original name Mountain Giant
Rzadkość Epicka
Weight 405
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Rodzaj Stronnik
Zestaw Klasyczne
Not collectible
Górski olbrzymStronnik
12 8 8
Kosztuje (1) mniej za każdą pozostałą kartę w twojej ręce.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Nie jest otyły, ma po prostu grube kości.
Set: Klasyczne

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Nazwa Klasa Opis
Staraj się przeżyć, wykorzystując jednocześnie swoją moc specjalną. Niektóre z twoich kart stają się tym lepsze, im więcej kart masz na ręce.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!