Nazwa Gruba ryba
Original name Blubber Baron
Rzadkość Epicka
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Gruba rybaStronnik
3 1 1
Jeśli masz go w ręce, otrzymuje +1/+1 za każdym razem, gdy przyzywasz stronnika z Okrzykiem bojowym.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Dużo może. I ma na imię „Chyba”.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!