Nazwa Herold Volazj
Original name Herald Volazj
Rzadkość Legendarna
Klasa Kapłan
Weight 360
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Przedwieczni Bogowie
Not collectible
Herold VolazjStronnik, Elite
6 5 5
Kapłan
Okrzyk bojowy: Przyzwij kopię 1/1 każdego z twoich pozostałych stronników.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Tylko łazi i wrzeszczy: „Nadchodzi Yogg-Saron!”.
Set: Przedwieczni Bogowie


Nazwa Klasa Opis
Prowadząc interesy ze smokami najważniejsze jest zadbanie o to by przeżyć. Jeśli zdołasz przetrwać wystarczająco długo, twoje wielkie smoki zapanują nad dalszymi etapami gry.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!