Nazwa Jednooka potwora
Original name Cyclopian Horror
Rzadkość Epicka
Weight 640
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy, Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Przedwieczni Bogowie
Not collectible
Jednooka potworaStronnik
4 3 3
Prowokacja. Okrzyk bojowy: Otrzymuje +1 do zdrowia za każdego wrogiego stronnika.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Każda potwora znajdzie swojego amatora.
Set: Przedwieczni Bogowie


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalna
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!