Nazwa Jednooki szubrawiec
Original name One-eyed Cheat
Rzadkość Rzadka
Klasa Łotr
Weight 150
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Ukrycie
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Jednooki szubrawiecStronnik, Pirat
2 4 1
Łotr
Otrzymuje Ukrycie
za każdym razem, gdy przyzywasz Pirata.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Jest groźniejszy od jednorękiego bandyty.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!