Nazwa Konsyliarz kultu
Original name Cult Apothecary
Rzadkość Zwykła
Weight 590
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Przedwieczni Bogowie
Not collectible
Konsyliarz kultuStronnik
5 4 4
Okrzyk bojowy: Przywróć 2 pkt. zdrowia twojemu bohaterowi za każdego wrogiego stronnika.
Nazywanie go farmaceutą jest zbyt prozaiczne i nie dość mroczne.
Set: Przedwieczni Bogowie


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Moc specjalnaTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!