Nazwa Lady Naz'jar
Original name Lady Naz'jar
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Bohater
Zestaw Liga Odkrywców
Not collectible
Lady Naz'jarBohater
30
Na koniec twojej tury zastąp wszystkich stronników na polu bitwy nowymi, którzy kosztują o (1) więcej.
Set: Liga Odkrywców


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!