Nazwa Lansjerka z Gadżetonu
Original name Gadgetzan Jouster
Rzadkość Zwykła
Weight 621
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Lansjerka z GadżetonuStronnik
1 1 2
Okrzyk bojowy: Ujawnij stronnika z każdej talii. Jeśli twój kosztuje więcej, Lansjerka otrzymuje +1/+1.
Lubi się polansować na turnieju.
Set: Wielki Turniej

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!