Nazwa Macka N'Zotha
Original name Tentacle of N'Zoth
Rzadkość Zwykła
Weight 360
Mechanics Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Przedwieczni Bogowie
Not collectible
Macka N'ZothaStronnik
1 1 1
Agonia: Zadaj 1 pkt. obrażeń wszystkim stronnikom.
Jedna z jego macek wystąpiła gościnnie w pewnej przygodówce z zamierzchłych czasów.
Set: Przedwieczni Bogowie


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!