Nazwa Madame Goya
Original name Madam Goya
Rzadkość Legendarna
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Madame GoyaStronnik, Elite
6 4 3
Okrzyk bojowy: Wybierz przyjaznego stronnika. Wymień_go na stronnika z_twojej talii.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Założyła Czarny Rynek, choć sama jest Szarą Eminencją.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!