Nazwa Mechaniczny yeti
Original name Mechanical Yeti
Rzadkość Zwykła
Weight 654
Mechanics Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Mechaniczny yetiStronnik, Mech
4 4 5
Agonia: Daj każdemu graczowi po karcie Części zamiennej.
Yeti z Zimnych Wichrów są źródłem inspiracji dla wielu wynalazców – kiedy akurat nie ścigają ich w celach konsumpcji.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!