Nazwa Mechinżynier Termowtyk
Original name Mekgineer Thermaplugg
Rzadkość Legendarna
Weight 471
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Mechinżynier TermowtykStronnik, Elite, Mech
9 9 7
Za każdym razem gdy ginie wrogi stronnik, przyzywasz Trędowatego gnoma.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Chciał przejąć kontrolę nad Gnomoreganem, ale wszyscy wiemy, jak na tym wyszedł.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!