Nazwa Mistrzyni ceremonii
Original name Master of Ceremonies
Rzadkość Epicka
Weight 438
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Mistrzyni ceremoniiStronnik
3 4 2
Okrzyk bojowy: Otrzymuje +2/+2, jeśli kontrolujesz stronnika z Obrażeniami zaklęć.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Specjalizuje się w ceremoniale parzenia herbaty.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!