Nazwa Morios
Original name Moroes
Rzadkość Legendarna
Weight 300
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Unlocks Do odblokowania w Salonie, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Salonie, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Mechanics Ukrycie
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karazhan
Not collectible
MoriosStronnik, Elite
3 1 1
Ukrycie
Na koniec twojej tury przyzwij Kelnera 1/1.
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Morios zarządza armią służących, ale balony lubi dmuchać sam.
Set: Karazhan


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!