Nazwa Nadęty gwiazdor
Original name Pompous Thespian
Rzadkość Zwykła
Weight 450
Unlocks Do odblokowania w Operze, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Operze, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karazhan
Not collectible
Nadęty gwiazdorStronnik
2 3 2
Prowokacja
Biedny Wkurzotron! Niewyczerpany w żartach, o niezrównanej fantazji!
Set: Karazhan


Nazwa Klasa Opis
Prowadząc interesy ze smokami najważniejsze jest zadbanie o to by przeżyć. Jeśli zdołasz przetrwać wystarczająco długo, twoje wielkie smoki zapanują nad dalszymi etapami gry.
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!