Nazwa Najemnik
Original name Hired Gun
Rzadkość Zwykła
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
NajemnikStronnik
3 4 3
Prowokacja
Kocha swoją pracę i chętnie wykonywałby ją za darmo! (tylko nie mówcie jego szefowi!)
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!