Nazwa Nakręcany olbrzym
Original name Clockwork Giant
Rzadkość Epicka
Weight 354
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Nakręcany olbrzymStronnik, Mech
12 8 8
Kosztuje (1) mniej za każdą kartę w ręce przeciwnika.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Nie może znaleźć wspólnego języka z resztą olbrzymów.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!