Nazwa Nauczyciel szermierki
Original name Fencing Coach
Rzadkość Rzadka
Weight 471
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Nauczyciel szermierkiStronnik
3 2 2
Okrzyk bojowy: Następne użycie twojej mocy specjalnej kosztuje (2) mniej.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Program nauczania rozpoczyna od gry w bierki.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!