Nazwa Nefarian
Original name Nefarian
Rzadkość Legendarna
Stwórz 1600 / 3200
Odczaruj 400 / 1600
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Karczemna Bójka
Not collectible
NefarianStronnik, Elite, Smok
10 200
Boss
Nie może być celem zaklęć.
Nefarian wygrywa, jeśli pokona kogoś z was!
Odczaruj 400 / 1600
Stwórz 1600 / 3200
Set: Karczemna Bójka


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Urok
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Moc specjalna
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Bohater
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Bohater
Not collectible
Bohater
Not collectible
Moc specjalna
Not collectible
Moc specjalna
Not collectible
Bohater
Not collectible
Moc specjalna
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Bohater
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Zaklęcie
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!