Nazwa Nerubiańskie jajo
Original name Nerubian Egg
Rzadkość Rzadka
Weight 471
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Unlocks Do odblokowania w Rewirze Arachnidów,\nw przygodzie Naxxramas.
Unlocks Gold Do odblokowania w Rewirze Arachnidów,\nw przygodzie Naxxramas.
Mechanics Agonia
Rodzaj Stronnik
Zestaw Naxxramas
Not collectible
Nerubiańskie jajoStronnik
2 2
Agonia: Przyzwij Nerubianina 4/4.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Wielcy filozofowie Azeroth często zadają pytanie: co było pierwsze - jajo czy nerubianin?
Set: Naxxramas

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!