Nazwa Nicz Siewca Zarazy
Original name Noth the Plaguebringer
Rzadkość Zwykła
Klasa Mag
Rodzaj Bohater
Zestaw Naxxramas
Not collectible
Nicz Siewca ZarazyBohater
30
Mag
Pasywna moc specjalna
Za każdym razem gdy zginie wrogi stronnik, przyzwij Szkielet 1/1.
Set: Naxxramas


Nazwa Tekst Audio
Start Kolejna dusza do mojej... kolekcji.
Death Line Będę służyć Mistrzowi... nawet po śmierci.
Hp Powstańcie, moi żołnierze! Powstańcie i walczcie raz jeszcze!
Card To twe ostatnie tchnienie.
Emote Giń, intruzie!
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!