Nazwa Niebiańska śniąca
Original name Celestial Dreamer
Rzadkość Rzadka
Klasa Druid
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Niebiańska śniącaStronnik
3 3 3
Druid
Okrzyk bojowy: Otrzymuje +2/+2, jeśli jakiś przyjazny stronnik ma 5 lub więcej ataku.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Głównie śni o niebiańskich migdałach.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!