Nazwa Niestabilny portal
Original name Unstable Portal
Rzadkość Rzadka
Klasa Mag
Weight 678
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Niestabilny portalZaklęcie
2
Mag
Dodaj losowego stronnika do twojej ręki. Kosztuje (3) mniej.
Mieszkańcy Azeroth nie zdają sobie sprawy, ile kosztuje stabilizacja portali. Na ich utrzymanie leci jakieś 30% PKB!
Set: Gobliny vs Gnomy

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!