Nazwa Obskórna wieprzmama
Original name Leatherclad Hogleader
Rzadkość Epicka
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Okrzyk bojowy, Szarża
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Obskórna wieprzmamaStronnik
6 6 6
Okrzyk bojowy: Otrzymuje Szarżę, jeśli twój przeciwnik ma 6 lub mniej kart w ręce.
Odczaruj 100 / 400
Stwórz 400 / 1600
Wieprzmama wszystkie problemy załatwia sama.
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!