Nazwa Odbicia
Original name Reflections
Rzadkość Zwykła
Rodzaj Moc specjalna
Zestaw Karazhan
Not collectible
OdbiciaMoc specjalna
Pasywna moc specjalna
Za każdym razem gdy zostanie zagrany stronnik, przyzwij jego kopię 1/1.
Set: Karazhan


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Bohater
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!