Nazwa Odmagiczniacz X-21
Original name Arcane Nullifier X-21
Rzadkość Rzadka
Weight 501
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Odmagiczniacz X-21Stronnik, Mech
4 2 5
Prowokacja
Nie może zostać wybrany jako cel zaklęć lub mocy specjalnych.
Odczaruj 20 / 100
Stwórz 100 / 800
Gnomi magowie odbyli na temat tego mecha kilka bardzo poważnych rozmów z gnomimi inżynierami.
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Broń
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Not collectible
Stronnik
Elite Not collectible
Stronnik
Not collectible
ZaklęcieTitle Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!