Nazwa Ogniki błędniki
Original name Dark Wispers
Rzadkość Epicka
Klasa Druid
Weight 615
Stwórz 400 / 1600
Odczaruj 100 / 400
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Gobliny vs Gnomy
Not collectible
Ogniki błędnikiZaklęcie
6
Druid
Wybierz jedno: Przyzwij 5 Ogników; lub daj stronnikowi +5/+5 oraz Prowokację.
Nad nazwą tej karty pracowały najtęższe umysły!
Set: Gobliny vs Gnomy


Nazwa Rodzaj
Not collectible
Stronnik
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!