Nazwa Piechur ze Złotych Włości
Original name Goldshire Footman
Rzadkość Zwykła
Weight 357
Unlocks Gold Na poziomie 57 as Paladyn
Mechanics Prowokacja
Rodzaj Stronnik
Zestaw Podstawowe
Not collectible
Piechur ze Złotych WłościStronnik
1 1 2
Sojusz
Prowokacja
Jeśli na straży Złotych Włości stoją takie zuchy, to i tak cud, że nie zostały jeszcze spalone.
Set: Podstawowe

Title Autor Klasa Karty Komentarze Likes Deck type Category Patch
Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!