Nazwa Polimorfia: Dzik
Original name Polymorph: Boar
Rzadkość Rzadka
Klasa Mag
Weight 543
Stwórz 100 / 800
Odczaruj 20 / 100
Mechanics Szarża
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Wielki Turniej
Not collectible
Polimorfia: DzikZaklęcie
3
Mag
Przemień stronnika w Dzika 4/2 z Szarżą.
Zawsze wychodzi z tego Prychacz.
Set: Wielki Turniej


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!