Nazwa Pomylony chemik
Original name Kooky Chemist
Rzadkość Zwykła
Mechanics Okrzyk bojowy
Rodzaj Stronnik
Zestaw Ciemne zaułki Gadżetonu
Not collectible
Pomylony chemikStronnik
4 4 4
Okrzyk bojowy: Zamień atak i zdrowie wybranego stronnika.
Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze zasadę do wody!
Set: Ciemne zaułki Gadżetonu


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!