Nazwa Portal Srebrnej Luny
Original name Silvermoon Portal
Rzadkość Zwykła
Klasa Paladyn
Weight 400
Unlocks Do odblokowania w Operze, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Operze, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Karazhan
Not collectible
Portal Srebrnej LunyZaklęcie
4
Paladyn
Daj stronnikowi +2/+2. Przyzwij losowego stronnika o koszcie 2.
Co Mełko Gromiłło robi w Srebrnej Lunie?
Set: Karazhan


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!