Nazwa Portal Żelaznej Kuźni
Original name Ironforge Portal
Rzadkość Zwykła
Klasa Wojownik
Weight 500
Unlocks Do odblokowania w Iglicy, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Unlocks Gold Do odblokowania w Iglicy, w przygodzie Pewnej nocy w Karazhanie.
Rodzaj Zaklęcie
Zestaw Karazhan
Not collectible
Portal Żelaznej KuźniZaklęcie
5
Wojownik
Otrzymujesz 4 pkt. pancerza. Przyzwij losowego stronnika o_koszcie 4.
Przybywajcie do Żelaznej Kuźni! Gdzie kuje się żelazo, a kuźnie są żelazne!
Set: Karazhan


Guest comments are closed

Here for your first time? Registration is easy! Just fill out the form on this website and you get your own weblog, webspace for your pictures, access to our forums and much more. Register now – it's free!